Referanslarımız

Bakanlıklar ve Kamu Kurumları

T.C. DEVLET DENETLEME KURULU

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 • 2010 – 2014 Bakanlık Stratejik Planı (2008 – 2009)
 • Tarımsal Desteklerin Kırsal Kesim ve Tarımsal Sanayi Üzerindeki Sosyo – Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi (2005 – 2006)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

 • İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Yeniden Yapılandırma (2016 – 2016)
 • Öz Kalem ve Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği (2016 – 2016)
 • Hac Hizmetleri Değerlendirme (2012 – 2012)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ

 • İzleme, Değerlendirme ve Hızlı Hizmet Birimi Kurumlası (2007 – 2008)

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ

 • Şanlıurfa Eğitim Eylem Planı (2017 – 2017)
 • Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Sistem, Model Geliştirme ve Süreç Yönetimi (2017 – 2017)

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 • “Eğitim Paydaşlarının Beklentilerini Belirlemeye Yönelik” Saha Araştırması (2010 – 2010)

KIZILAY

 • İnsan Kaynakları Sistemi (2006 – 2007)
 • Stratejik Plan (2007 – 2007)
 • Yönetim ve Yönetici Yetkinliği Geliştirme (2016 – 2016)

KOSGEB

 • Reorganizasyon (2011 – 2012)
 • Markalaşma Çalıştayı (2014 – 2014)

TOKİ

 • Kurumsal Algı ve İletişim Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (2018 – 2018)
 • Kurum Analizi (2018 – 2018)
 • İstişare ve Değerlendirme Toplantısı (2017 – 2017)

TCDD

 • İstanbul-Konya-Ankara Hattı Hızlı Tren ve Pazar Derinliği Projesi
 • Bu Kapsamda 4352 Yolcu İle Anket ve Mülakat Çalışması

İSTANBUL TİCARET ODASI

 • Kurum Analizi (2005 – 2005)
 • 2006 Üye Memnuniyeti Araştırması (2006 – 2006)
 • Çin ile Rekabet Sektörel Araştırma (2006 – 2007)
 • 2018 Üye Memnuniyeti Araştırması (2018 – 2018)

TÜRKSAT

 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Stratejik Planlama Kurumsal İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Re-organizasyon
 • Proje Destekleyici Eğitimler
 • Bütçe Çalışması

TİGEM

 • Kiralanan İşletmelerin Sosyoekonomik Araştırması (2009 – 2009)

Yerel Yönetimler ve İştirakleri

AKSARAY BELEDİYESİ

 • Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler (2005 – 2005)
 • İşgücü Norm Kadro Analizleri ve Norm Kadro Belirleme, Uygulama Plan ve İzleme Değerlendirme Sistemi (2006 – 2006)
 • 2006 – 2009 Stratejik Planı (2006 – 2006)
 • Sosyal Doku, Beklenti, Algı Belirlenmesi ile Belediyeye Ait İletişim Planlarının Oluşturulması (2006 – 2006)
 • Belediye Hizmetlerinin Analizi (2008 – 2008)
 • Hizmet Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi ile Yıllık Faaliyet Programlarının Hazırlanması (2008 – 2008)
 • 2010 – 2014 Stratejik Planın Hazırlanması (2009 – 2009)
 • 2010 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması (2009 – 2009)
 • Hizmet Stratejilerinin Mahalle Bazlı Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (2010 – 2010)
 • Belediye Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Algı ve Beklentilerinin Ölçülmesi (2011 -2011)
 • Şehir Gelecek Projeksiyon Raporlarının Hazırlanması (2012 – 2012)
 • Mobil İletişim Yöntemleri ile Hizmet Envanterinin Çıkartılması ve Analizi (2013 – 2013)

AMASYA BELEDİYESİ

 • Saha Araştırması (2015 – 2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • 2018 Mahalle Bazlı Hizmet Etki Analizi Projesi, Şehir Dinamikleri ve Başkan (2018 – 2018)

BEYOĞLU BELEDİYESİ

 • Vatandaşla İletişim ve Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ile Hizmet Politikalarının Üretilmesi (2010 – 2010)
 • Vatandaşla İletişim ve Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı (2011 – 2011)
 • Kurum Analizi ve Vatandaş Başkan (2012 – 2012)
 • Vatandaşla İletişim ve Bütünleşik Hizmet Kurgusu (2013 – 2013)
 • Kurum Analizi (2014 – 2014)
 • Mobil Belediye ile Vatandaşla İletişim (2014 – 2014)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planı (2014 – 2014)
 • Beyoğlu İstihdam Merkezi Oluşturma (2015 – 2015)
 • Vatandaş Başkan Hizmetlerinin Entegrasyonu (2015 – 2015)
 • Smart Beyoğlu, Beyim ve Vatandaş Başkan Hizmetleri (2016 – 2016)
 • Smart Beyoğlu Entegrasyonu (2017 – 2017)
 • Beyim Entegrasyonu (2017 – 2017)
 • Vatandaş Başkan Entegrasyonu (2017 – 2017)
 • Saha Araştırmaları (2017 – 2017)
 • Smart Beyoğlu, Beyim ve Vatandaş Başkan Hizmetleri  ve Saha Araştırmaları (2018- 2018)

BAĞCILAR BELEDİYESİ

 • Statejik Plan (2006 – 2006)
 • Performans Yönetimi (2006 – 2006)
 • Re-Organizasyon ve Norm Kadro Cetveli (2006 – 2006)
 • Uygulama Programı ve İzleme Değerlendirme Hizmet İçi Eğitim (2007 – 2007)
 • 2007 Yılı Faaliyet Uygulama Programının Hazırlanması ile İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması (2007 – 2007)
 • Stratejik Plan Revizyonu ve 2008 Mali Performans Programının Hazırlanması (2007 – 2007)
 • Stratejik Plan 2008 Uygulama Planlarının Hazırlanması ve İzleme Değerlendirme (2008 – 2008)
 • Belediye Hizmet Algı – Beklenti Haritaları ve Uygulama Planlarının Oluşturulması (2010 – 2010)
 • 2012 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması (2011 – 2011)
 • 2010 Yılı İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2011 – 2011)
 •  Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması Hizmeti  (2011 – 2011)
 • 2013 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması (2012 – 2012)
 • 2011 Yılı İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2012 – 2012)
 • Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması Hizmeti (2012 – 2012)
 • Bağcılar İlçesinin Tanıtımına Yönelik Hizmet Süreçlerinin Analizi (2013 -2013)
 • Belediye Hizmet Envanterinin Çıkarılması (2013 – 2013)
 • Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması (2013 -2013)
 • Yeni Gelecek Bağcılar Vizyonu Çerçevesinde Vatandaş Beklenti ve Önerilerinin Tespitine Yönelik Saha Çalışması (2014 – 2014)
 • Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması Hizmeti (2014 – 2014)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planın Hazırlanması (2014 – 2014)
 • 2015 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması (2014 – 2014)
 • Gönüllü Yönetim Sistemi Kurgusu ve Kurumsal Hizmet Stratejisine Yönelik Saha Çalışması (2015 – 2015)
 • Gönül Bağı Projesi ve Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması (2016 – 2016)
 • Gönül Bağı Projesi Uygulama Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması (2017 – 2017)
 • Gönül Bağı Projesi Uygulama Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması (2018 – 2018)

BAFRA BELEDİYESİ

 • 2010 – 2014 Stratejik Plan (2009 – 2009)
 • 2010 Yılı Mali Performans Programı (2009 – 2010)
 • İzleme Değerlendirme ve Vatandaş Etki Analizi Saha Araştırması (2009 – 2010)
 • Vatandaş Algı ve Beklentilerinin Ölçümü (2011 – 2011)
 • 2012 Yılı Mali Performans Programının Hazırlanması (2011 – 2001)
 • Vatandaşla İletişim ve Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ile Hizmet Politikalarının Üretilmesi (2012 – 2012)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planı (2014 – 2014)
 • 2015 Yılı Mali Performans Programı (2014 – 2014)
 • Belediye Hizmetleri Vatandaş Algı ve Beklentileri Saha Araştırmaları (2016 – 2016)
 • Belediye Hizmetleri Mahalle Bazlı Etki Analizi Saha Araştırması (2017 – 2017)

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

 • Kent Kimliği ve Çevre (2014 – 2014)

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

 • 2010 – 2014 Yılları Stratejik Plan Hazırlanmasına Altlık Oluşturma Çalışması (2010 – 2010)

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

 • 2010 Yılı Belediye Hizmet Stratejilerinin Mahalle Bazlı Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (2010 – 2010)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planı (2014 – 2014)
 • 2015 Yılı Mali Performans Programı  (2014 – 2014)

ÇORLU BELEDİYESİ

 • Stratejik Plan Yıllık Faaliyet Uygulama Programı (2006 – 2006)
 • İzleme Değerlendirme Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim ve Rehberlik (2006 – 2006)

ESENYURT BELEDİYESİ

 • 2018 Hizmet Etki Analizi (2018 – 2018)
 • Şehir Tasavvuru (2018 – 2018)

FATİH BELEDİYESİ

 • Kurum Analizi (2013 – 2013)

EDİRNE BELEDİYESİ

 • Saha Araştırma Projesi (2012 – 2012)

İNEGÖL BELEDİYESİ

 • 2006-2009 Stratejik Planı (2006 – 2006)
 • Stratejik Plan Yıllık Faaliyet Uygulama Programı ve İzleme Değerlendirme Sistemi (2007 – 2007)
 • 2010 – 2014 Stratejik Planı (2009 – 2009)
 • 2010 Yılı Mali Performans Programının Hazırlanması (2009 – 2009)
 • Yıllık Uygulama Planlarının Hazırlanması (2010 – 2010)
 • Saha Araştırma Destekli İzleme, Değerlendirme Sistemi (2010 – 2010)
 • 2011 Mali Yılı Performans Programı ve İzleme, Değerlendirme (2011 – 2011)
 • Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler (2012 – 2013)
 • Mahalle Bazlı Belediye Hizmetleri Vatandaş Algı ve Beklentileri Saha Araştırması (2012 – 2012)
 • Mobil İletişim Yöntemleri ve Saha Araştırma ile Hizmet Süreçlerinin Analizi (2013 – 2013)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planı (2014 – 2014)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • Living Lab Girişimcilik Merkezi Yol Haritasının Belirlenmesi (2017 – 2017)
 • Gençlik Meclisi Kulüpçülükte Planlama ve Proje Yönetimi (2010 – 2010)

İBB AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İBB DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

İSBAK

 • Stratejik Planlama (2006 – 2006)
 • Kurumsal Yeniden Yapılandırma Çalışmaları ve Danışmanlık (2006 – 2006)

İSTANBUL GAZ DAĞITIM

İ.B.B. - Zemin İstanbul

İSTON

 • İnsan Kaynakları Projesi ve Kurum Analizi,
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması,
 • Norm Kadro Çalışması,
 • Kariyer Ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

KARESİ BELEDİYESİ

 • 2024 Şehir Tasavvuru ve Projeleri (2018 – 2018)

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

 • Kurum Analizi (2012 – 2012)
 • Mobil İletişim Yöntemleri ve Saha Araştırma ile Hizmet Süreçlerinin Analizi (2013 – 2013)

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

 • Belediye Hizmetlerine Yönelik Algı ve Beklentilerin Ölçülmesi (2010 – 2010)
 • Hizmetlerin Oy Verme ile İlişkilendirilmesi ve Sahiplendirilmesi (2010 – 2010)
 • Ev Ziyaretleri Projesi (2012 – 2012)

OSMANGAZİ BELEDİYESİ

 • 2011 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesi (2011 – 2011)
 • 2012 Yılı Mali Performans Programının Hazırlanması (2011 – 2011)

SARIYER BELEDİYESİ

 • Stratejik Plan (2006 – 2007)
 • Stratejik Plan Çerçevesinde Yıllık Uygulama Planları ile İzleme Değerlendirme Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Rehberlik ve Eğitim (2007 – 2007)
 • Stratejik Plana Dayalı 2008 Yılı İzleme, Değerlendirme ve Raporlamaya Yönelik Rehberlik (2008 – 2008)
 • Hizmet Stratejisi Belirleme ile Yıllık Uygulama Planının Hazırlanması (2008 – 2008)

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • 2005 – 2009 Stratejik Planı (2006 – 2006)

TUZLA BELEDİYESİ

 • Stratejik Plan (2005 – 2005)

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

 • 2005 – 2009 Stratejik Planı (2005 – 2005)
 • 2006 Yılı Faaliyet Uygulama Projelerinin Hazırlanması ile İzleme Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması (2006 – 2006)
 • Saha Araştırma ve Hizmet Stratejilerinin Mahalle Bazlı Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (2010 – 2010)
 • 2015 – 2019 Stratejik Planı (2014 – 2014)

Parti, Vakıf, Dernek ve Üniversiteler

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

 • Saha Araştırma Hizmeti (2014 – 2014)

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞI

 • Eskişehir Seçim Kampanyası ve Yönetimi (2015 – 2015)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlığı (2005 – 2005)
 • Kalite Yönetim Sistem Yazılımı ve Eğitimi (2008 – 2008)

ENSAR VAKFI

 • Kolej Memnuniyet Araştırması (2014 – 2014)

ESKİŞEHİR MARANGOZLAR MOBİLYACILAR ODASI

 • Yerel Ekonomik Araştırma (2005 – 2005)

ESKİŞEHİR TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI

 • Proje ve Faaliyetlerin Yönetim, Takip ve Denetim ile Ajansın Konsolide Faaliyet, Bütçe Takip ve Denetimi (2013 – 2014)
 • İstikamet Planının Hazırlanması (2013 – 2014)

ÖNDER İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ

 • 2014 – 2016 Stratejik Plan (2012 – 2013)

İLİM YAYMA VAKFI

 • Örgütsel Derinlik Analizi (2005 – 2005)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tarımsal Kalkınma ve Yatırım Stratejik Planı (2011 – 2011)

OSMANBEY TEKSTİLCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

 • Pazar Araştırma (2004 – 2005)

S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

 • İstikamet Planının Hazırlanması (2015 – 2015)

TİGSAD

 • Yurtdışı Pazar Araştırma Çalışması (2005 – 2005)

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

 • 2013-2016 Stratejik Planın Hazırlanması (2012 – 2013)

GYODER

 • Gayrimenkul Sektörü Konut Piyasası Araştırması (2013 – 2013)

İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI: PROF. DR. FUAT SEZGİN

 • Stratejik Plan Hizmeti (2014 – 2014)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

 • Yeniden Yapılandırma ve Bütçe Sistemi (2012 – 2012)
 • Yönetim Geliştirme (2012 – 2013)
 • Şubeler, İSAM, KAGEM Yeniden Yapılanma (2013 – 2014)
 • Yurtlar ve Sosyal Tesisler Yönetim Geliştirme (2014 – 2014)

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ

SOMUNCU BABA VAKFI

 • 2006-2010 Stratejik Plan Hazırlanması
 • 2006 Yılı Uygulama Planların Hazırlanması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 • 2010-2014 Stratejik Planın Hazırlanması
 • 2010 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması
 • 2010 Belediye Hizmet Algı-Beklenti Haritalarının Oluşturulması
 • Saha Araştırması

TÜRK DÜNYASI VAKFI

 • Yönetim Geliştirme (2014 – 2015)

AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİ

HEPİMİZİN ODASI HAREKETİ

 • 2018 Seçimleri “Hepimizin Odası Hareketi” Seçim Kampanyası Rehberlik ve Danışmanlık (2017 – 2018)

HULUSİ EFENDİ VAKFI

 • Reorganizasyon (2007 – 2007)
 • Stratejik Plan ve Yapılanma (2012 – 2013)

ŞURKAV

 • Şehrin Kültür ve Turizm Güç ve Risk Haritalarının Oluşturulması (2017 – 2017)

İSTANBUL HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

 • T.C. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yaygın Eğitim (Halk Eğitim Merkezleri) Saha Araştırması (2010 – 2011)

OHSAD

 • Organizasyon Değerlendirme Araştırması (2015 – 2015)

MASKO

 • Tanıtım Stratejileri ve Uygulamaları (2004- 2004)

TİMAV

 • Din Öğretiminde Kalite Çalıştayı (2015 – 2015)